Sinds september 2013 geef ik les aan het College Sutherland te Amsterdam.
Momenteel doceer ik de vakken anatomie en concept visceraal, en fysiologie. Beide vakken worden gedoceerd vanuit de osteopathische holistische principes. 

Mijn lesgeven kenmerkt zich door coöperatieve en interactieve werkvormen, het stimuleren van een kritische houding bij de student en humor.

Naast het lesgeven ben ik promotor voor scripties en kunnen studenten stage lopen in mijn praktijk.

Daarnaast geef ik Masterclasses en Webinars, dit zowel op het vlak van fysiologie als anatomie.

De volgende Webinar is gepland op woensdagmiddag 20 mei 2020.
Deze zal online plaatsvinden en gaat over 'Het systeem van Glisson van de lever.'
De Webinar is voor studenten vanaf het 4e jaar osteopathie en collega osteopaten.
Klik op de button rechts voor meer informatie en aanmelden.
Op aanvraag kunnen oudere versies (video, Powerpoint en artikelen) nog besteld worden.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot herhaling en/of verdieping over bepaalde onderwerpen. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden. Dit kan zowel fysiek als via een Webinar. Prijs op maat.