Sinds september 2013 geef ik les aan het College Sutherland te Amsterdam.
Momenteel doceer ik de vakken anatomie en concept visceraal, en fysiologie. Beide vakken worden gedoceerd vanuit de osteopathische holistische principes. 

Mijn lesgeven kenmerkt zich door coöperatieve en interactieve werkvormen, het stimuleren van een kritische houding bij de student en humor.

Naast het lesgeven ben ik promotor voor scripties en kunnen studenten stage lopen in mijn praktijk.

Daarnaast geef ik regelmatig een Masterclass fysiologie.
De volgende is gepland op vrijdag 17 april 2020. Deze zal online plaatsvinden.
De Masterclass omvat een integratie en verdieping vanuit de fysiologie.
De masterclass is voor studenten vanaf het 4e jaar osteopathie en collega osteopaten.
Klik de button rechts voor meer informatie en aanmelden.