Sinds september 2013 geef ik les aan het College Sutherland te Amsterdam.
Momenteel doceer ik de vakken anatomie en concept visceraal, en fysiologie. Beide vakken worden gedoceerd vanuit de osteopathische holistische principes. 

Mijn lesgeven kenmerkt zich door coöperatieve en interactieve werkvormen, het stimuleren van een kritische houding bij de student en humor.

Naast het lesgeven ben ik promotor voor scripties en kunnen studenten stage lopen in mijn praktijk.

Daarnaast geef ik Masterclasses en Webinars, dit zowel op het vlak van fysiologie als anatomie.

Klik op de button rechts voor meer informatie en aanmelden.
Op aanvraag kunnen oudere versies (video, Powerpoint en artikelen) nabesteld worden.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot herhaling en/of verdieping over bepaalde onderwerpen. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden.
Dit kan zowel fysiek als via een Webinar.